Startsidan Försäljning Service Uthyrning Kontakta oss Referenser
Adsorptionsavfuktare Joniseringsaggregat Pumpar Fläktar Begagnat

Träindustrin

Träindustrin

Trämaterial är okänsligt för temperaturförändringar, men påverkas av förändringar i den omgivande relativa luftfuktigheten (%RH). Detta påverkar fuktkvoten – och därmed volymen – på sågat virke.

Syftet med avfuktning är att alltid uppnå ett konstant inneklimat, så att trävaruleverantören alltid kan garantera sina kunder en hög och jämn kvalitet på sina produkter.


Energieffektivitet

När man arbetar med en minskning av olika byggnaders energibehov är det av vikt att först fastställa vilka grundläggande krav som måste uppfyllas med hänsyn till personal som ska vistas i lokalen samt till den verksamhet som ska bedrivas.


Allmänt gäller att en byggnad måste


Ett uppvärmt trälager kräver stora energimängder samt stora investeringskostnader trots att det inte är en säker och fuktkontrollerad miljö. Beroende på årstid och väderförhållande pendlar den relativa luftfuktigheten utomhus mellan 60-100 %RH, vilket kan orsaka problem inom träindustrin. Uppvärmda lager måste, ur arbetsmiljösynpunkt, ventileras samt under vissa årstider befuktas för att kunna hålla en konstant relativ luftfuktighet, vilket är energikrävande.

Energiförbrukningen i ett avfuktat kallager är ca 30-80% lägre än i ett uppvärmt lager trots att systemet säkerställer en bättre kvalitetssäkring. Detta gör att det är bättre att investera i ett avfuktat kallager än i ett uppvärmt.

Våra avfuktare från Cotes finns med regenerering från el, gas, ånga och hetvatten, och kan dessutom förses med värmeåtervinning.

Referenser


Tillbaka till föregående sida