Startsidan Försäljning Service Uthyrning Kontakta oss Referenser
Adsorptionsavfuktare Joniseringsaggregat Pumpar Fläktar Begagnat

Kylrum

Kylrum

För att mikroorganismer ska kunna tillväxa behöver de en lämplig miljö med avseende på temperatur, näringsämnen, vattenhalt, luftfuktighet och pH, samt tillräckligt med tid.

Om man ska kunna reglera mikroorganismernas tillväxt måste man ha full kontroll över dessa faktorer även om det i många sammanhang inte är helt lätt. I ett livsmedelsföretag finns alltid gott om näring för mikroorganismer även om vissa livsmedel är mer lämpliga än andra. Mögelsvampar som förökar sig i livsmedel som lagras under felaktiga förhållanden kan bilda mykotoxiner, som är skadliga för människor och djur. Dessa gifter kan orsaka både akuta och kroniska sjukdomar. Det bästa sättet att förebygga mykotoxinbildning är därför att se till att känsliga produkter lagras under torra, rena och välventilerade förhållande.

Andra problem som kan uppstå är att emballage mjuknar eller att det bildas kondens på varma produkter och råvaror under nedkylning. Vidare kan hög luftfuktighet orsaka takdropp som kontaminerar livsmedlet under lagring.

Trots vetskapen om ovanstående problem är det inom livsmedelsindustrin fortfarande vanligt med kylrum som saknar en fungerande avfuktningsanläggning.

Cotes-avfuktare kan installeras i samtliga frys- och kylrum. I vissa fall kan vi även montera ett bakteriehämmande joniseringsaggregat direkt på avfuktningsaggregatet.

Referenser


Tillbaka till föregående sida