Startsidan Försäljning Service Uthyrning Kontakta oss Referenser
Adsorptionsavfuktare Joniseringsaggregat Pumpar Fläktar Begagnat

Frysrum

Frysrum

I frysrum uppstår ofta problem med påväxt av is på väggar, tak, golv och produkter då vattenånga tränger in i lokalen via dörrar och andra transportöppningar.

Is gör golvet halt för personal och truckar medan istappar från tak kan orsaka personskador. Kartongemballage blir skadat vid hög luftfuktighet och får därmed sämre bärighet vid palletering.

I befintliga frysrum saknas ofta så kallad sluss, vilket gör att problemen ökar i synnerhet under årets varmare månader. Då kan det ofta skapas en dimma som ger en rå arbetsmiljö samt sämre sikt för personalen.

Påväxt av is ger minskad kyleffekt på kylmaskinen medan nödvändiga fotoceller kan blockeras, vilket kan orsaka kostsamma produktionsstopp. Vid installation av avfuktare i ett kylrum minskas antalet avbrott för avfrostning samt rengöring samtidigt som den hygieniska standarden i lokalen höjs.

Vid installation placeras en avfuktare, vilken är speciellt anpassad för en arbetsmiljö i temperaturer ner till -25°C, inne i frysrummet medan fukten ventileras ut ur lokalen. När avfuktarens kapacitet är kalibrerad mot kylrummets läckage kommer den påväxta isen att kraftigt reduceras inom 15-30 dagar samtidigt som kylsystemet kommer att arbeta effektivare med en lägre energiförbrukning som följd.

Referenser


Tillbaka till föregående sida