Startsidan Försäljning Service Uthyrning Kontakta oss Referenser
Adsorptionsavfuktare Joniseringsaggregat Pumpar Fläktar Begagnat

Bryggerier

Bryggerier

På kalla ytor uppstår det lätt kondens om omgivande luft har en daggpunkt som ligger över den kalla ytans temperatur. Detta är ett vanligt problem inom bryggerinäringen där ölen lagras i kalla fermenteringstankar innan den buteljeras.

Vid hygienarbete används dessutom stora mängder hetvatten för att avdöda mikroorganismer i rör och lagringstankar med hjälp av en så kallad CIP-disk. Läckage av ånga och varmt vatten kan då ytterligare belasta miljön i livsmedelslokalen med ökad kondens som följd.

Kondens gör att mängden fritt vatten (av) ökar för våra mikroorganismer, vilket kan medföra tillväxt av mögel i lokaler avsedda för livsmedelsproduktion med en mikrobiell kontamination av produkten som följd.

Ur arbetsmiljösynpunkt är det ohälsosamt att vistas i lokaler med kraftig mögeltillväxt då aerosola sporer kan orsaka allergier, huvudvärk, trötthet samt kroniska andningsproblem såsom astma hos personalen.

Det går att lösa ovan nämnda problem genom att reglera den relativa luftfuktigheten (%RH) i den omgivande miljön med hjälp av en avfuktare. Vid installation placeras en avfuktare i lokalen medan fukten, genom kanaler, ventileras ut ur lokalen. Resultatet blir en bättre arbetsmiljö för personalen medan det blir mindre gynnsamt för ovälkomna mikroorganismer, vilka får sämre möjlighet att tillväxa då mängden fritt vatten på ytorna i lokalen har minskat kraftigt.

Referenser


Tillbaka till föregående sida