Startsidan Försäljning Service Uthyrning Kontakta oss Referenser
Adsorptionsavfuktare Joniseringsaggregat Pumpar Fläktar Begagnat

Kallager/plasthallar

Kallager

I begreppet energieffektivitet ligger att vi ska använda så lite energi som möjligt för energikrävande funktioner såsom tillverkning, lagring och annan verksamhet.

Vi måste energiskt arbeta vidare med att effektivisera energianvändandet i de verksamheter och system vi redan har. Vidare måste vi fortlöpande utöka vårt kunnande och vår teknik så att energibehoven i nyinvesterade lösningar blir så låga som möjligt.

Tekniska åtgärder kräver normalt insatser i form av material, utrustning samt tekniskt kunnande. Det är därför viktigt att det som tillkommer är väl balanserat mellan det som man faktiskt vinner i energi och de uppoffringar man måste göra för att åstadkomma energivinsten.

Ett uppvärmt lager kräver stora energimängder samt stora investeringskostnader trots att det inte är en säker och fuktkontrollerad miljö. Beroende på årstid och väderförhållande pendlar den relativa luftfuktigheten (%RH) mellan 20 och 80%, vilket kan orsaka fuktskador och mögel på emballage och råvaror.

Energiförbrukningen i ett avfuktat kallager är cirka 30-80% lägre än i ett uppvärmt icke avfuktat lager, trots att systemet säkerställer en bättre kvalitetssäkring med avseende på HACCP, BRC samt ISO.

Referenser


Tillbaka till föregående sida